Zapytania oraz opinie prosimy kierować
na adres e-mail: biuro@quanfit.pl

Lubin - Cuprum Arena

ul. Sikorskiego 20
59-300 Lubin
cuprum@quanfit.pl
+48 722 787 721

Gubin - Galeria Hosso

ul. Ułanów Karpackich 3
66-620 Gubin
quanfitgubin@quanfit.pl
+48 600 723 832

Świebodzin - Galeria Hosso

ul. Słowiańska 1
66-200 Świebodzin
quanfitswiebodzin@quanfit.pl
+48 600 723 882

IOD

Inspektor Ochrony Danych
Jakub Szajdziński
iod@quanfit.pl

Formularz kontaktowy

Wybierz klub:-10%

Subscribe now for discount

Quanfit Fitness & Wellness Basen w Galerii Cuprum Arena Sikorskiego 20

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody basenowej w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz.U. Poz. 2016 z 2015 r.)